Nå må alle husstander i Sarpsborg ha vannmåler

VANNMÅLER: Dette er den nye vannmåleren som nærmere 10.000 husstander, hytter og næringsbygg vil få installert i løpet av de neste tre årene.

VANNMÅLER: Dette er den nye vannmåleren som nærmere 10.000 husstander, hytter og næringsbygg vil få installert i løpet av de neste tre årene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Torsdag kveld vedtar bystyret at alle husstandene i kommunen skal ha vannmåler. Det betyr at i løpet av de neste tre årene skal det monteres 10.000 nye vannmålere.

DEL

Kostnaden for installeringen på 4.000 – 5.000 kroner, er det den enkelte abonnent som må dekke. I tillegg må abonnentene betale 300 kroner i året for leie av selve vannmåleren. Dette beløpet skal dekke leie av måleren, løpende vedlikehold og framtidig utskifting av måler.

7.700 har måler

I dag er det montert 7.717 vannmålere i Sarpsborg. Rundt 1.000 er i næringsbygg. Det er 22.766 husstander, hytter og næringsbygg i kommunen som er registrert med kommunalt vann. Like i underkant av 10.000 av disse vil nå få installert vannmåler. Installasjonen skal være ferdig innen utgangen av 2020.

Da vil det være nærmere 18.000 vannmålere i kommunen. Differansen opp til 22.766 som har kommunalt vann, er borettslag og sameier. De vil fortsatt ha muligheten til å ha én vannmåler for hele borettslaget eller sameiet for så å fordele kostnaden internt.

Tune og Skjeberg

Det er i all hovedsak i de tidligere kommunen Tune og Skjeberg vannmålere nå skal installeres. I gamle Sarpsborg og Varteig har det vært krav om vannmålere fra før kommunesammenslåingen i 1992. Her er det bare noen få som ikke har vannmåler.

Fordelene med vannmåler er at en forventer et noe mindre vannforbruk i kommunen. Brukerbetalingen vil bli mer rettferdig, da alle betaler for det de faktisk bruker og det blir muligheter for husstander med lavt vannforbruk å spare penger. Den største ulempen er kommunens ressursbruk i forbindelse med utdeling og utskifting av vannmålere. Det er kommunen som vil stå for installeringen av vannmålerne. Husstandene som får vannmåler for første gang vil selvsagt også oppleve kostnaden på 4.000-5.000 kroner for installeringen som en ulempe.

Blir vedtatt

Utkastet til den nye forskriften har vært ute på høring i ti uker uten at det kom inn noen innspill eller merknader. 30. august ble forslaget om å innføre vannmåler for alle behandlet i utvalg for plan, miljø og teknikk og det ble enstemmig vedtatt. I kveld er det bystyret som skal behandle saken, og bystyret kommer til å vedta at alle skal ha vannmåler.

Fjerner vannposter

Sarpsborg kommune har en del vannposter i hytteområder. Disse vannpostene ble etablert på 1980-tallet som et tilbud for at hytteeiere ikke skulle behøve å ta med vann hjemmefra. En del hytteeiere har ulovlig koblet seg på disse vannpostene. Nå vil vannpostene bli fjernet noe som vil medføre både praktiske og miljømessige fordeler på sikt.

Artikkeltags