– Alle må ha forståelse for at det ikke er optimale føreforhold overalt til enhver tid.

Det har vært travelt for brøytemannskapene i kommunen mandag. Men de kan ikke gjøre alt alene, og er avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne for å ha så godt vinterføre som mulig.