Sarpsborg kommune har ved flere anledninger i fjor, og nå i januar 2021, hatt forbud mot besøk på sykehjem. Det er en beslutning som er lite klok og som ikke kan forsvares.

Sarpsborg har hatt flere tilfeller av lokale utbrudd. I slike tilfeller kan en nedstenging av sykehjem forsvares, men forbudet har blitt gjort gjeldende lenge etterpå og når det ikke har vært lokale utbrudd.

Ifølge avisa Kommunal Rapport har Helse- og omsorgsdepartementet mottatt klager og bekymringsmeldinger på 20 prosent av norske kommuner knyttet til besøksforbud. Sarpsborg kommune er altså ikke alene om å strekke strikken for langt på dette området, men det forsvarer jo ikke beslutningene som er fattet.

Det sier seg selv at korona-situasjonen er krevende å håndtere. Mange vanskelige avveininger skal og må gjøres. Problemstillingen når det gjelder adgangsbegrensninger er blant de temaene som er utfordrende, men husk at utgangspunktet er at beboere i sykehjem, og andre kommunale helse- omsorgsinstitusjoner, har rett til å motta besøke.

– Kommunen kan bare regulere eller begrense besøk dersom det er strengt nødvendig. Begrensing av besøk må begrunnes i forsvarlighetskrav eller smittevernlovgivningen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et svar til meg.

Naturligvis blir det et definisjonsspørsmål i hva som er forsvarlig. Det er klart at de eldre på sykehjem er sårbare for korona-smitte, men det er like åpenbart at isolering av beboere og pasienter på sykehjem også skaper andre store utfordringer. Det er blant annet en åpenbar risiko at andre plager av psykisk og fysisk art gjør seg gjeldende. Beslutningen om å stenge sykehjemmene helt er slik sett ikke forsvarlig over lengre perioder.

Helse- og omsorgsdepartementet har i sin koronaveileder presisert at det så langt som mulig må legges til rette for besøk under covid 19-pandemien. Sarpsborg kommune bør ta dette inn over seg og åpne opp raskt, for begrensinger på besøk kan altså kun forsvares dersom det er strengt nødvendig, jamfør brev fra direktoratet 26. januar 2021.

Start gjerne med begrensinger til ett besøk eller to i uka, hvor alle former for smittevernregler følges til punkt og prikke. Det ansvaret må de besøkende og sykehjemmene i felleskap passe på.