Krisesenterets lokaler på Borgenhaugen bygges om

Fra høsten av kan også menn – med og uten barn – bo på krisesenteret i Sarpsborg. – Nå blir oppfølgingen av menn sterkt forbedret, forteller teamleder Birgith Amundsen Gellein.