Åpent brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

Utbyggingstakt og ambisjoner for Østfoldbanen er et tema når Nasjonal transportplan nå utformes. Det er vel kjent at det pågår et arbeid med å få ned kostnadene til Østfoldbanen, etter at den er blitt beregnet til et høyere kostnadsnivå enn tidligere forutsatt. Vi har forståelse for at kostnadene gjennomgås og at man forsøker å få «mer tog for pengene», men dette må ikke bety at store deler av Østfold ikke får en vesentlig bedre jernbaneløsning enn i dag.

Samferdselsministeren og Bane NOR har begge sendt innlegg til mediene den siste tiden der man vil få forståelse for arbeidet med mer tog for pengene. Innleggene vekker en bekymring om at utbyggingen og utbedringen av Østfoldbanen vil stanse ved Fredrikstad, og at Sarpsborg og Halden i praksis ender opp med en uendret togløsning i forhold til i dag, bortsett fra noe raskere kjøretid siste strekningen mot Oslo.

Vi har tidligere fått inntrykk av at det med begrensede midler er mulig å få til to avganger i timen som grunnrute til og fra Sarpsborg. I innleggene fra samferdselsminister og Bane NOR nevnes ikke dette lengre som et mål, noe som kan tolkes til at det kun blir timesavganger som i dag. Det har vært antydet flere avganger i rush-tiden, men dette har begrenset verdi, da Sarpsborg i mindre grad er en pendlerby. Sarpsborg er imidlertid en by med en stor, voksende og nyetablerende næringsvirksomhet, med en rekke bedrifter som i sin næringsvirksomhet har behov for hyppig kontakt med Oslo/Gardermoen. Kun timesavganger gjennom dagen, gjør tog lite egnet som transportmiddel til og fra Oslo/Gardermoen. Derfor har vi lenge og ved flere anledninger understreket at det viktigste for Sarpsborg er to tog i timen og ned mot en times kjøretid til Oslo. Det bør være en selvsagt forutsetning i den kommende NTP'en, selv med en nedskalert løsning uten dobbeltspor hele veien.

Derfor er vi bekymret når både samferdselsministeren og Bane NOR nå kun fokuserer - og tallfester - ambisjoner om en betydelig bedre løsning til/fra Fredrikstad, men unnlater å nevne noe konkret om strekningen videre. Det må være mulig å gi Sarpsborg en bedre togløsning med flere togavganger enn i dag. To tog i timen vil gi et bedre tilbud til et voksende næringsliv og en økende befolkning på nær 60.000 - og vil flytte transport fra vei til bane og dermed være et godt miljøtiltak.

Vi vil også understreke behovet for tiltak som kan øke godskapasiteten på strekningen. Noen krysningsspor og oppgradering av Østre linje vil kunne gi økt kapasitet og mer fleksible løsninger for gods på bane - også det innen økonomisk akseptable rammer.

Les også

To tog i timen, én time til Oslo

Les også

Næringsforening på feil spor

Les også

Tidenes togsvik mot Østfold

Les også

– Vi kan ikke akseptere at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold skrotes på nytt

Les også

– Nytt dobbeltspor Oslo - Göteborg kan stå ferdig i 2028!