Fylkesmannen stenger Bekkhus – driften må være avviklet før 1. januar 2022

Fylkesmannen som forurensningsmyndighet har vedtatt å stenge Sarpsborg og Omegn Jeger- og Fiskeforenings skyteanlegg på Bekkhus. Driften må være avviklet senest 1. januar 2022.