– Vi har et mål om å få folk i samtale og få litt ny kunnskap og nye perspektiver. Jeg tror vi kan få bedre debatter og samtaler når folk faktisk møtes, sier Halvor Titlestad, leder ved Sarpsborg scene.

«Folkets røst» er et samarbeid mellom Sarpsborg scene, Olavsdagene og Sarpsborg bibliotek.

Det første arrangementet holdes 17. november, når NRK-korrespondent Odd-Karsten Tveit og historiker og journalist Erling Rimehaug kommer for å snakke om Midtøsten, under ledelse av NTB-journalist Mats Rønning. Deretter følger debatter om Sarpsborg-identiteten 26. januar, resultatet av presidentvalget i USA 9. mars og «nettroll» 6. april.

– Men vi har et håp om at dette blir så populært at vi kan fortsette utover det. Dette er en slags utvidelse av Filosoficafeene vi hadde tidligere, og utgangspunktet er mye det samme her, med dialoger og refleksjoner, sier Olavsdagene-leder Guro Elise Berg.

Også Anette Kure og biblioteket er opptatt av offentlig samtale og debatt.

– Dette blir et sterkt supplement til bibliotekets øvrige program, i et format vi ikke kunne fått til kun med egne ressurser. Lokalene våre er for øyeblikket heller ikke optimale for et slikt konsept, sier Kure.

Arrangementet 17. november holdes i forbindelse med forestillingen «Slottet i sanden – sanger fra Midtøsten», som er et kulturelt møte mellom Jordan, Palestina og Norge.