Siden kommunevalget høsten 2019 har det i mediene florert med beskyldninger om ledelsen i Sarpsborg Senterparti. Nå kommer vi med et sammendrag av hva som egentlig hendte i Sarpsborg Senterparti i forbindelse med valget 2019.

Etter Helge Skårs leserinnlegg som sto på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad den 16. januar 2020, bestemte Sarpsborg Senterparti seg for å komme ut med historien. Innholdet kan bekreftes av Senterpartiet både sentralt og regionalt, av Ap og andre samarbeidspartnere.

Først til hvorfor vi ikke har kommet ut med dette før. Vi ville skjerme vår tidligere leder, Helge Skår. I tillegg fikk vi både tips og råd fra Senterpartiet sentralt og i Østfold at vi burde la det hele falle på steingrunn.

Nå ser vi oss dessverre nødt til å komme ut med hele historien. Målet vårt med det er å skape ro. Vi ønsker ikke ha flere uriktige kommentarer, avisinnlegg som sverter, truende SMS-meldinger og e-poster og ei heller destruktive angrep i bystyresalen som tar oppmerksomheten bort fra politikken.

Vi ble sjokkerte og lei oss da vi på torsdag før valget kunne lese artikkelen i Sarpsborg Arbeiderblad på nett som omhandlet presentasjonen av en alternativ ordførerkandidat. I et hastemøte dagen etter ble Helge Skår spurt om dette. Vi mener det var feil av han å gå ut i mediene uten å snakke med oss andre først, vi hadde allerede klart et forhandlingsutvalg og det hadde på Helge Skår sitt initiativ tidligere blitt vedtatt at vi ikke skulle binde oss til noe parti eller fraksjon før etter valget, og nå kunne det utad se ut som at vi hadde gjort akkurat dette.

Da vi etter valget fikk høre fra sekretæren i Østfold Senterparti at Helge Skår i en telefonsamtale hadde fortalt at forhandlingsutvalget hadde valgt side og at forhandlingsutvalget hadde KrF som foretrukket samarbeidspartner og med Annar Hasle som ordførerkandidat, begynte vi virkelig å lure på hva som foregikk. To av tre i forhandlingsutvalget kjente seg ikke igjen. Det som var blitt sagt var at KrF var nærmere Senterpartiet enn enkelte andre partier på borgerlig side, men mer enn det ble det ikke lagt i det.

På bakgrunn av dette hadde ikke flertallet i gruppa lengre tillit til Helge Skår. Henriette Gausdal Pedersen ble da valgt til gruppeleder på det konstituerende gruppemøtet i Senterpartiet på kvelden samme dag. Dette var et vanskelig valg, men gruppa følte det var den rette veien å gå. Det var 11 personer til stede under denne konstitueringa. Det ble et overveldende flertall for å samarbeide med rødgrønn side. Samme kveld ble både ordfører Sindre Martinsen-Evje og Sarpsborg Arbeiderblad informert om retningen vi hadde bestemt oss for.

I forhandlingene ble Helge Skår tilbudt rollen som varaordfører, noe han takket nei til. Så da ble Henriette Gausdal Pedersen tilbudt denne posisjonen. Helge ble deretter tilbudt nestleder plass i Utvalg for planer, men det takket han nei til, så da gikk nestlederposisjonen til Arild Sunde i stedet. Helge ville da ha en plass i Utvalg for miljø og teknikk, men her gikk ikke kjønnskabalen for hele utvalget opp, og han kunne derfor ikke få denne plassen. Helt til når vi skulle skrive under på partiets fordelingsliste var det en åpen plass for Helge i Utvalg for velferd og folkehelse. Men Helge Skår bestemte seg for å forhandle med noen andre partier i stedet for å møte opp på vårt eget møte der vi skulle skrive under på fordelingslista. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over. Tilliten var brutt. Side var valgt.

I forhandlingene var vi alle klare på at vi ikke ønsket noen lederposisjoner, men at vi ønsket plass i alle utvalg, og nestleder i to av disse. Det fikk vi gjennomslag for. I tillegg ble vi som nevnt tilbudt varaordfører-rollen.

Vi kan ikke komme ut med alle detaljer om ting som har skjedd, men vi har blitt kalt psykopater og svikere. Og når Helge ble nedstemt ble vi beskyldt for å drive med flertallsdiktatur. Senterpartiet er en del av det norske demokratiet. La oss minne om at det ble et overveldende flertall for å samarbeide med den rødgrønne siden i Sarpsborg.

Greåker-charteret er et uttrykk som har blitt flittig brukt. Det stemmer at vi i Senterpartiet ga vår tilslutning til at Helge Skår skrev under dette. Flertallet sa ja til dette. Igjen var det en demokratisk avgjørelse. Det flertallet imidlertid ikke så konsekvensen av var at Sarpsbrua ikke kunne legges ut på høring hvis hele kommunedelplanen skulle sees under ett. Derfor ønsket Senterpartiet å dele kommunedelplanen i to ved Borg Bryggerier, noe vi fikk gjennomslag for.

Dette ble det bred enighet om i Formannskapet, og deretter kom saken til bystyret. Et enstemmig bystyre sendte et brev til samferdselsdepartementet for å få avklaring på en del spørsmål.

I partiprogrammet vårt står det at vi ønsker utredning av rett linje i kombinasjon med lokaltog. Vi vil kreve å få svar på alle spørsmål fra samferdselsdepartementet. Næringsforeningen og enkelte i andre partier har vært klar på at de foretrekker IC-alternativet, men det er til slutt staten som har det siste ordet.

Vi hadde avtalt å treffe samferdselsministeren, men dette ble avlyst fordi Frp valgte å trekke seg fra regjeringssamarbeidet. Så siste ord er likevel ikke sagt i denne saken.

Vi kommer ikke til å svikte velgerne våre. Vi gikk til valg på et godt Senterparti-program. Vi er nå også inne i en samarbeidsavtale med de rødgrønne. Denne avtalen gjennomsyres av god rødgrønn politikk, og den viser at vi får gjennomslag for mange gode Senterparti-saker framover. Noe som kan nevnes er: mer penger til kommunale grusveier, mer penger til frivilligheten, mer fokus på jordvern, penger til helsesykepleier og å få beholde grendeskolene Ullerøy, Navestad og Jelsnes. I tillegg vil vi i Senterpartiet jobbe for trygge bomiljø og lokalsamfunn i hele kommunen, gode tjenester nær folk, gode kulturtilbud, rekreasjonsområder, og gode skole- og helsetjenester. Senterpartiet er mer enn én sak. Senterpartiet er partiet som ønsker å favne hele Sarpsborg-samfunnet, partiet som ønsker å lytte til lokalbefolkningen og setter demokratiske prinsipper høyt! Senterpartiet kjemper for de gode lokalpolitiske sakene!