Sarpsborg Senterparti ønsker et godt kollektivtilbud og tilrettelegging for gående og syklende, men uten en usosial og handelsvridende bomring med tvilsom miljøeffekt.

Det er fullt mulig å gjennomføre andre begrensende tiltak som vil bidra til målet om nullvekst i biltrafikken.

Blant grunnene til dette standpunktet er et nytt fokus på saken rikspolitisk, både i Senterpartiet og generelt.

De betydelig høyere bompengesatsene vi fikk opplysninger om i fjor høst, tyder på at dette kan koste innbyggerne mye mer enn det smaker. Dessuten er vi skeptiske til en finansieringsløsning som forutsetter at ikke altfor mange endrer transportpraksis i tråd med det bompengesatsene premierer.

Vi ser det som et fylkeskommunalt ansvar å opprettholde et veinett med minst samme kapasitet som i dag. Det at eksisterende Sarpsbru snart må fornyes er derfor ikke god nok grunn til å kreve bomring. En bedre forbindelse fra E6 mot Iseveien er under utredning. Den vil kunne redusere køene på begge sider av Sarpsbrua, og kanskje gjøre 4-felts Sarpsbru mindre aktuelt.

Sarpsborg er bare et kvarters kjøring unna handelsområdene ved Svinesund, der bommene snart forsvinner. Sentrumshandelen og lokale kjøpesentre har nok konkurranse som det er, og den blir neppe mindre med bompenger.

Cirka 40 prosent av innbyggerne i Sarpsborg kommune bor øst for Glomma, og spesielt for disse vil en handletur i Sarpsborg framstå mindre attraktivt med en bomring.

Tanken på at mange skal gå og sykle på handleturen er god, men så lenge de fleste i praksis bruker bilen, vil skyhøye parkeringsavgifter og bompenger neppe være et miljøtiltak, men bidra til å flytte og forlenge kjøreturene til andre steder og redusere handelen i butikkene nær folk.

Bompenger vil i tillegg gi veldig tilfeldige økonomiske utslag, avhengig av hvor folk bor, jobber og ferdes. Teoretisk vil samfunnet at folk ikke skal kjøre bil, men i praksis forventes det at folk gjør det. Derfor vil bomavgiftene for mange oppleves som en ekstra skatt.

Det er en flat beskatningsform, som vil ramme hardest dem som har mindre enn gjennomsnittet. Avhjelpende tiltak for folk med dårlig råd, framstår som en byråkratisk krevende øvelse.

Senterpartiet ønsker utredning av jernbane i Rett Linje over Rolvsøy i kombinasjon med lokaltog på den gamle linja. I likhet med de fleste andre av partiene som ønsker ny utredning i jernbanesaken, vil vi gå mot den planlagte bomringen.