Klok­ker­tro på fram­ti­den – Christer (23) er ny urmaker i sentrum

Ti­den står de­fi­ni­tivt ikke stil­le for Chris­ter Torp (23) fra Høy­sand. Ung­gut­ten har ny­lig tatt over livs­ver­ket til ur­ma­ker­mes­ter Erik Ødegaard (73).