Kulås vest er neste område med boligsoneparkering

Tre år etter innføringen av boligsoneparkering i Kulås øst, står områdene rundt deler av Sandesundsveien, St. Olav videregående skole og Sarpsborghallen for tur.

Artikkeltags