Vil bygge funkis mellom to av Sarpsborgs klassiske tregårder

KONTRAST: Et smalt funkisbygg tett i tett mellom to klassiske tregårder, vil helt klart bli en sterk kontrast.

KONTRAST: Et smalt funkisbygg tett i tett mellom to klassiske tregårder, vil helt klart bli en sterk kontrast. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Er det spennende, kontrastfylt og nytenkende eller er det ødeleggende for de klassiske sentrumsgårdene i tre.

DEL

Det kan bli en opphetet debatt av Betongbyggs forslag til hvordan St. Marie gate 107 – tidligere Halvorsen Bokhandel – skal se ut i framtiden.

Solgte bygget

I DAG: Slik ser St. Marie gate 107 ut i dag. Det Betongbygg ønsker å gjøre er å rive den litt lavere delen til høyre på bygget og erstatte den med et høyere funkisbygg som også vil ligge vegg i vegg med Glengsgata 31.

I DAG: Slik ser St. Marie gate 107 ut i dag. Det Betongbygg ønsker å gjøre er å rive den litt lavere delen til høyre på bygget og erstatte den med et høyere funkisbygg som også vil ligge vegg i vegg med Glengsgata 31. Foto:

I oktober gikk Eidsberg Sparebank ut og fortalte at de skulle flytte fra St. Marie gate 107 til Karl Johans gate 1–3. Det som tidligere var et parkeringshus og som eies av Betongbygg, skulle bli bankens nye lokaler. Som en del av handelen overtok Betongbygg St. Marie gate 107 og 109 som banken hadde kjøpt opp.

Funkis

Nå har Betongbygg bedt om en forhåndskonferanse med kommunen for å vise fram hva de kan tenke seg å gjøre med sentrumseiendommene.

Bruken av eiendommene blir som i dag restaurant, butikk og kontorer. Men Betongbygg vil rive deler av St. Marie gate 107 – den smale delen som ligger i Glengsgata og som er litt lavere enn hovedbygningen – og erstatte den med et smalt funkisbygg som vil ruve over de klassiske nabogårdene i tre. Det er ikke bare et spennende forslag, det kan også gi en spennende og heftig debatt.

Dette er forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad sendes.

Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Formålet er å etablere tidlig kontakt mellom tiltakshaver og kommunen og få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferanse er i første rekke ment som et avklaringsmøte mellom tiltakshaver og kommunen. Med tiltakshaver menes også hans eventuelle medhjelpere, for eksempel ansvarlig søker. Ansvarlig søker bør delta på forhåndskonferanse der det er krav om at søknaden skal sendes inn av ansvarlig søker. Dette fordi det ellers lett oppstår misforståelser og unødig tidsbruk. Det oppfordres i forarbeidene til loven til økt bruk av forhåndskonferanse og at det i konferansen blir tatt opp viktige tema som i dag ofte ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet, eksempelvis miljøkrav og universell utforming.

I en forhåndskonferanse vil innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene, komme fram. Kommunen har ofte med en fra planavdelingen i forhåndskonferanser.

Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene. Det er også ganske vanlig at ansvarlig søker ber om forhåndskonferanse.

Artikkeltags