Da kan gjestene kjøper en billett som gir dem mulighet til å smake på inntil 100 viner, 30 øl og diverse mat fra forskjellige boder.

Vin- og ølfestivalen er en del av festuka som arrangeres i Sarpsborg på det tidspunktet.

Inngjerdet område

Det er selskapet Anthesteria AS som har søkt Sarpsborg kommune om å arrangere festivalen på Sarpsborg torg i inngjerdet område med 20 års aldersgrense.

Ifølge søknaden skal det tilbys vin- og ølsmaking akkompagnert av smaksprøver på passende mat. Det serveres små smaksprøver. Det forventes opptil 3000 personer.

 

Sosialtjenesten i kommunen påpeker i en merknad til søknaden at åpenbart påvirkete personer må omgående vises bort og ivaretas. Dessuten kan god tilgang til vann på området forebygge overskjenking. Det anbefales derfor gratis tilgang på vann.

Må godkjennes av politikerne

Anthesteria AS er den første som har søkt om skjenkebevilling for vin- og ølfestival i Sarpsborg. Saken fremmes derfor til politisk behandling i Utvalg for velferd og folkehelse hvor den kommer på bordet 13. mars.

Etter en helhetsvurdering anbefaler rådmannen å innvilge søknaden om skjenkebevilling i forbindelse med vin- og ølfestival på Sarpsborg torg.

Det settes som vilkår at skjenkingen foregår i inngjerdet område. Det forutsettes at det er 20 års aldersgrense.