Vi er nå inne i en avgjørende fase i regjeringens arbeid med neste Nasjonal Transportplan. For alle med et engasjement for Intercity-utbyggingen i Østfold er det spennende uker. Vi er helt klare på at regjeringens forslag må bety økt frekvens, punktlighet og forutsigbarhet i tilbudet for de reisende, hele veien til Sarpsborg. Dessverre indikerer Bane NORs planer for en nedskalert løsning kun forbedringer fra Fredrikstad. Det holder ikke!

Sarpsborg må få to tog i timen som grunnrute! Nedre Glomma-regionen er et tyngdepunkt for bedrifter og arbeidsplasser i Østfold. For næringslivet vil det være helt bakvendt ikke å føre Intercity hele veien til Sarpsborg.

Les også

Lytt til velgerne - vi må være med på «togreisen»

Det må være mulig å kombinere kostnadsreduksjoner med et bedre tilbud til reisende langs hele Østfoldbanen, ikke bare til Fredrikstad. Vi må gå bort fra å snakke om antall kilometer dobbeltspor, til å snakke om målet med hele prosjektet: Hvordan sørge for at toget går oftere, raskere og til oppsatt tid.

Som representanter for bedriftene i regionen er det helt naturlig for oss å slåss for et bedre togtilbud.

Hvorfor er Intercity viktig for bedriftene? Det handler om konkurransekraft. Vi vet at effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Vi må bygge sammen Oslo, Viken og Østfold til et felles bo- og arbeidsmarked. Slik kan bedriftene utveksle kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo. Da må Sarpsborg være koblet på, ikke av, Intercity-utbyggingen.

Les også

– Sarpsborg må få to tog i timen i ny IC-løsning 

Knutepunktsutvikling trekkes ofte frem i debatten om Intercity. Sarpsborgs nye sentrumsplan legger nå opp til en knutepunktutvikling ved jernbanestasjonen. Da må dette støttes av et bedre togtilbud. Nok et godt argument for en forbedring i tilbudet til og fra Sarpsborg.

Det har vært skrevet mange spaltemetre om behovet for å redusere kostnadene i Intercity-prosjektet. Ja, vi er helt enige i det behovet. Vi er med på å snu hver stein for å få det til. Men et avgjørende premiss er at Sarpsborg får forbedringer i sitt togtilbud. Vår ambisjon er å komme frem til en løsning som ivaretar både behovet for kostnadsreduksjoner og prosjektets mål om et bedre tilbud til de reisende langs hele strekningen.

Vår klare forventning til samferdselsministeren er at målet om to tog i timen fra Sarpsborg står fast!

Les også

Grunnforhold, nytte og toget til Europa