Sentrumsplanen: – Uaktuelt å bygge 10 etasjer

UTSETTELSE:  Daglig leder Arne Christian Skard i Betongbygg frykter forsinkelser i jernbanenutbyggingen gjør at boligprosjekter i Sarpsborg sentrum utsettes.f

UTSETTELSE: Daglig leder Arne Christian Skard i Betongbygg frykter forsinkelser i jernbanenutbyggingen gjør at boligprosjekter i Sarpsborg sentrum utsettes.f Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Eiendomsutvikler Arne Christian Skard stusser over at Sarpsborg kommune i forslaget til ny sentrumsplan i et begrenset område vil tillate bygg på inntil ti etasjer.

DEL

– Dersom det skal være mulig å gå høyere enn åtte etasjer, forstår jeg ikke hvorfor det stopper på ti etasjer. Det er helt uaktuelt å bygge en boligblokk med det antallet, understreker daglig leder i Betongbygg, Arne Christian Skard, overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Han begrunner dette synspunktet med økonomien i prosjekter som går høyere enn åtte etasjer. Da er det brått andre krav til rømningsveier. Dessuten vil ekstra trappeløp spise av arealer i hver etasje.

Bygger 12 etasjer i Moss

– Derfor er det ingen som bygger 10 etasjer. Selv er vi i sluttfasen med et omfattende prosjekt like ved Moss sentrum. Her er det 12 etasjer samt takterrasse, bemerker han videre.

I sentrumsplanen blir det foreslått at Rosenkrantz' gate skal være hovedforbindelsen mellom St. Marie gate (gågata) og den nye jernbanestasjonen. På begge sider av Rosenkrantz' gate skal det kunne bygges blokker på ti etasjer.

Arne Christian Skard sitter i eiendomsgruppa til Sarpsborg næringsforening, men han uttaler seg om sentrumsplanen kun som privat eiendomsutvikler. Foreningen vil imidlertid utarbeide et høringsnotat på bakgrunn av innspill fra sine medlemmer.

– Skritt i riktig retning

– Jeg synes planen er et skritt i riktig retning og signaliserer at det vilje til å tenke nytt. Den kan i høyeste grad bidra til et sentrum får en god utvikling. Det er også positivt at det gis anledning for flere grunneiere til å gå sammen om regulering av hele kvartal. Ankepunktet er forslaget til høyder. Jeg regner med at det er et tema som kan være gjenstand for debatt før endelig vedtak senere i år.

På en annen side har Betongbygg god grunn til å være fornøyd med forslaget til sentrumsplan. Utbyggeren sitter på en rekke eiendommer hvor det er aktuelt å bygge boliger.

Åtte etasjer i Byhaven

Byhaven er først i løypa. Dette er et prosjekt i samarbeid med Knut Bye. Reguleringsarbeidet er i gang og SA har vist skisser hvor det er tegnet inn åtte etasjer. I tråd med sentrumsplanen som foreslår nettopp dette antallet etasjer på de tomtene Byhaven har kjøpt opp.

SKISSE: Det er laget denne skissen som viser at Byhaven mellom Korsgata og Thranesgate kan få inntil åtte etasjer.

SKISSE: Det er laget denne skissen som viser at Byhaven mellom Korsgata og Thranesgate kan få inntil åtte etasjer.

Betongbygg har gjennom flere år vært en aktiv utbygger i Moss. Entreprenørfirmaet er engasjert i flere store prosjekter. Blant annet på Høyda og i selve sentrumskjernen.

Arne Christian Skard opplever at byen allerede høster frukter av dobbeltsporet som skal være ferdig utbygd hit rundt 2024. Kort reisevei til Oslo vil påvirke boligmarkedet. Det merkes allerede.

– Slik sett er signalene om en mulig utsettelse på tre år før jernbanen er utbygd med dobbeltspor til Sarpsborg dårlig nytt for sentrumsutviklingen. Hvis det skjer, vil det også kunne forsinke mulige boligprosjekter, mener daglig leder i Betongbygg.

Ny sentrumsplan

  • Planavdelingen i Sarpsborg kommune har utarbeidet et utkast til ny sentrumsplan.  Planen skal gjelde for perioden 2018-2030 og omfatter området mellom jernbanesporet og Glomma.
  • Formannskapet får saken på bordet 23. mars og avgjør da om sentrumsplanen skal ut på høring.  Det er foreslått at høringen er til utgangen av mai.
  • 3. april åpner Sarpsborgkontoret  i  tilknytning til lokalene til iSarpsborg like ved torget. Her er det anledning  for byens innbyggere å få informasjon om innholdet i forslaget.
  • Bystyret kan tidligst i slutten av året ta endelig stilling til ny sentrumsplan. Den forrige er fra 2013, men det gikk svært kort tid før arbeidet med å revidere denne tok til. Først nå foreligger det nye utkastet.

Artikkeltags