Hjertesvikt blir tema for første treff, som arrangeres på Glenghuset i Sarpsborg 3. mai. Dette er et samarbeid mellom LHL og Norvartis Norge.

– Vi ønsker at dette skal være et sosialt møtested, hvor mennesker med hjertelidelser og deres pårørende kan møte andre som er i samme situasjon, sier Rolf Aikio i LHL og Håkon Stubberud, fylkesleder i LHL.

Ble akutt syk som 44-åring

På den første samlingen kommer indremedisiner og overlege Ole Christian Walter Rutherford fra Sykehuset Østfold for å informere om hjertesvikt.

Rolf Aikio vil snakke om hvordan det er å leve med hjertesvikt.

Han ble akutt syk som 44-åring.

– Jeg vil fortelle om da jeg ble syk, men også tiden etterpå, og hvordan det er å leve med hjertesvikt. Angsten for å dø gled gradvis til angst for ikke å få leve. Da jeg forsto at jeg trengte hjelp, og strakk ut en hånd, fikk jeg gode tips om hvordan jeg kunne leve et friskere liv. Det ble starten på en opptur for meg, forteller Aikio.

Lite oppmerksomhet

Han mener at det i de siste årene har vært mye fokus på sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, høyt blodtrykk og rytmeforstyrrelser, men mener det fremdeles er lite oppmerksomhet rundt hjertesvikt.

Hjertesvikt er en potensielt livstruende tilstand der hjertet ikke pumper nok blod rundt i kroppen.

Ifølge LHL lider 100.000 nordmenn av sykdommen og antallet ventes å øke etter hvert som befolkningen blir eldre.