Overtar Fredrikstad-selskap – ansatte flytter til Tunejordet

1. april overtok ÅF Pöyry Fredrikstad-selskapet Borg Technology AS. De ansatte fikk samtidig Sarpsborg som nytt arbeidssted.