Åpner butikk nummer seks på Tunejordet

Dør & Vinduer ekspanderer og åpner butikk nummer seks i deler av lokalene som Knupp tidligere disponerte i Tune Handelspark på Tunejordet.