– Har tro på å informere om betalt parkering

GRATIS:  Parkeringsplassen i Borregaardsbakken er en av dem som  skal brukes til gratis langtidsparkering. Sarpsborg kommune lover at plassen skal få bedre skilting.

GRATIS: Parkeringsplassen i Borregaardsbakken er en av dem som skal brukes til gratis langtidsparkering. Sarpsborg kommune lover at plassen skal få bedre skilting. Foto:

Sarpsborg kommune gode erfaringer med å informere om parkeringsendringer i sentrum.

DEL

– Selv om det ikke er et krav, har vi tro på å gjøre bilistene med endringer i forkant, forteller rådgiver Trond Fjelldal til Sarpsborg Arbeiderblad.

For litt over to år siden ble det innført boligsoneparkering i Kulås øst. I forkant gikk kommunen massivt ut med informasjon om at boliggatene i denne delen av sentrum er forbeholdt beboere og næringsdrivende med adresse innenfor sonen og som kjøper parkeringstillatelse.

Flere gater avgiftsbelagte

Samtidig ble flere av gatene i Østre bydel rundt Sarpsborg Scene avgiftsbelagte.

– Vi la også lapper på frontruten med informasjon til bilister som den første dagen ikke hadde oppdaget de nye skiltene og endringer. Jeg opplever at vi har gode erfaringer med å gå fram på denne måten, påpeker Trond Fjelldal videre.

BOLIGSONE:   Emilie Cosson-Eide og Trond Fjelldal informerte for to år siden om at  kun biler med parkeringstillatelse kan  stå i boliggatene i Kulås øst.

BOLIGSONE: Emilie Cosson-Eide og Trond Fjelldal informerte for to år siden om at kun biler med parkeringstillatelse kan stå i boliggatene i Kulås øst. Foto:

Rådgiveren har merket seg de massive protestene, etter at biltilsynstomta ble avgiftsbelagt. Siden P-Norge er et privat selskap, ønsker ikke Trond Fjelldal å uttale seg om den saken.

I Sarpsborg sentrum er det i dag 690 offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser. Av disse er rundt 290 på gategrunn (langs fortau), mens 400 er på egne parkeringsarealer. På flere områder slipper du å betale etter klokken 14.00.

Gratis innfartsparkering

Det finnes også parkeringsarealer utenfor avgiftssonen med gangavstand til bykjernen og som er gratis å benytte. Dette gjelder eksempelvis Sirkustomta i Torsbekkdalen. I løpet av våren blir denne plassen oppgradert med blant annet asfalt og lys. Her er det plass til cirka 125 biler, samt at Sirkustomta skal fungere som oppstillingsplasser for busser.

Trond Fjelldal viser til at det også er gratis innfartsparkering i Østre bydel. Bilister som kommer over Sarpsbrua kan parkere på en kommunal tomt i Borregaardsbakken. Det samme er den samme plassen like ved Borgarsyssel. Fra begge disse plassene er det kort vei til forretninger i den indre sentrumskjernen.

Verken Sirkustomta eller de øvrige stedene hvor det er gratis langtidsparkering er oppmerket. Administrasjonen i kommunen har ved flere anledninger lovet at det skjer ganske umiddelbart og som en del av prosjektet med Sirkustomta.

På tampen av 2017 vedtok bystyret en felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Det inkluderer felles pris- og tidsregulering i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. Gjeldende parkeringsregime i Fredrikstad brukes som modell.

– Foreløpig har vi lite å melde. Vi har nettopp startet på jobben med å følge opp vedtaket i bystyret, slår rådgiver Trond Fjelldal fast.

BORGARSYSSEL: På denne plassen like ved Borgarsyssel kan du parkere gratis.

BORGARSYSSEL: På denne plassen like ved Borgarsyssel kan du parkere gratis. Foto:

Artikkeltags