Åpent møte om jernbaneutbyggingen i kveld

  Du kan følge møtet direkte på sa.no fra klokken 18.00.

  Artikkelen er over 2 år gammel

  I kveld får du anledning til å uttale deg om utbyggingen av dobbeltsporet og ny Sarpsbru. Du kan følge møtet direkte på sa.no fra klokken 18.00.

  DEL

  Da inviterer Sarpsborg kommune og Bane NOR til åpent informasjonsmøte i Tune rådhus. Møtet er todelt.

  I første del av møtet vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. Det blir også mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til planleggingen. I andre del av møtet inviteres berørte lag, foreninger og andre interesserte til å komme med innspill til konsekvensutredningen som er gjort så langt.

  Du kan følge møtet direkte på sa.no fra klokken 18.00! Sendingen vil være åpen for alle.

  Inkluderer flere prosjekter

  Bane NOR planlegger ny dobbeltsporet jernbane mellom Seut og Klavestad, – en strekning på 18 kilometer. Prosjektet omfatter også ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og ombygging av Sarpsborg stasjon.

  For å sikre en helhetlig planlegging av jernbane og de tilgrensende veiprosjektene, er følgende prosjekter tatt med i planarbeidet:

  • Utvidelse av riksvei 110 mellom Simo og St. Croix i Fredrikstad
  • Fylkesvei 118 ny Sarpsbru
  • Utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern.

  Bane NOR jobber i disse dager med å lage et forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Planen skal beskrive overordnete prinsipper for den framtidige utbyggingen og inkluderer valg av korridor for jernbane med tilgrensende veisystemer.

  Håper på stort frammøte

  I neste uke er det informasjonsmøter både i Sarpsborg og Fredrikstad hvor Bane Nor forteller om hvor de enkelte prosjektene står. Byggingen av dobbeltsporet berører ganske mange. Planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane NOR håper på et stort frammøte.

  I månedene framover vil de ulike traséalternativene mellom Seut og Sarpsborg bli nærmere vurdert. Solvang sier i en kommentar til Fredriksstad Blad at det er vanskelig å angi nøyaktig hvor sporet skal gå.

  Foreløpig er skissene på et overordnet nivå. Planleggingen er fortsatt i en tidlig fase. Politikerne vil få et traséforslag på bordet våren 2019.

  INNSPILL: Planleggingsleder Alf Louis Solvang fra Bane NOR lover at det under informasjonsmøtet om dobbeltsporet blir det gitt anledning til å komme med innspill til planleggingen

  INNSPILL: Planleggingsleder Alf Louis Solvang fra Bane NOR lover at det under informasjonsmøtet om dobbeltsporet blir det gitt anledning til å komme med innspill til planleggingen Foto:

  Satser på byggestart i 2022

  Hvis politikerne sier ja, skal forslaget ut på høring, etter alt å dømme høsten 2019. Her vil alle få muligheten til å uttale seg om forslaget til jernbanetrasé og veiplanene på Hafslund.

  Etter at trasévalget er tatt, trolig i 2020, starter arbeidet med reguleringsplanen.

  Bane NOR tar sikte på å starte byggingen i 2022. Etter planen skal dobbeltsporet stå ferdig fra Seut til Sarpsborg, inkludert ny stasjon på Grønli, innen utgangen av 2026.

  – Det blir krevende å holde dette tidsskjemaet, påpeker planleggingsleder Alf Solvang.

  Dobbeltsporet

  • Bane Nor (Jernbaneverket) varslet 11. mai 2016 oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt intercity-dobbeltspor Seut (Fredrikstad) – Klavestad (Sarpsborg).
  • Dobbeltsporet er tidligere lovet ferdig bygd til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. I Jernbanedirektoratets handlingsprogram for 2018-2029 er tidspunktet endret til siste halvdel av denne perioden.
  • Når det er sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg, vil togfrekvensen kunne dobles og reisetiden fra Oslo til Sarpsborg kortes ned med cirka 25 minutter.

  Artikkeltags