Regjeringa lanserer et luftslott med dyre og upopulære prestisjeprosjekter i stedet for en transportplan som bidrar til å kutte utslipp og sikre trygg og rimelig framkommelighet i hele landet, uansett hvor du bor og hva du har på konto.

Transportplanen er som en torpedo mot de klimamålene regjeringa selv la frem i januar.

Løsningen på miljøproblemene er ikke enorme og dyre firefeltsmotorveier slik regjeringen legger opp til. Dette er penger som kunne blitt brukt på lyntog, sikre at mer gods kommer over på bane, og på utbygging av jernbanenettverket i hele landet. I stedet vil regjeringa øke trafikken både i og mellom de store byene, samtidig som de raserer uvurderlig natur og fortsetter nedbygging av naturmangfold og matjord.

Les også

– Et gigantisk løftebrudd

Rødt vil prioritere trygge veier og rassikring foran nye store motorveier, og satse på buss, tog, bane, båt og ladeinfrastruktur i hele landet, ikke på enorme prestisjeprosjekter. Vi kan ikke bare bytte ut fossilbilene med elbiler og fortsette den elleville trafikkveksten som før.

Regjeringa fortsetter å basere seg på privatisering, sosial dumping og innleie for å få ned kostnadene. Rødt vil i stedet avslutte den fordyrende oppstykkinga av jernbanen som sløser bort alle millionene på direktørlønninger, samle NSB og heller bruke pengene på nye jernbaneprosjekter. Jernbanen er vårt felles eie, og viktig infrastruktur. Regjeringen fortsetter å selge unna arvesølvet vårt.

Det er begrenset hvor mange ganger Østfoldbanen kan ligge inne i en transportplan før regjeringa mister all troverdighet på at de vil bygge den. Både størrelsesorden på hele planen og flere av prosjektene gir inntrykk av at dette er mer et forsøk på å hjelpe KrF over sperregrensen, enn et realistisk styringsdokument for samferdselspolitikken de neste ti årene. Det er skuffende at man kun prioriterer utbygging av dobbeltspor til Moss i ny NTP.

Nytt flertall må sikre en samferdselspolitikk for miljø og sikkerhet.

Les også

Hva nå, Sarpsborg?

Det mest tragiske med planen er hvordan den totalt overser klimaendringene. Men heldigvis sitter denne regjeringen på oppsigelse. Noe av det første et nytt flertall må gjøre må være å vrake mesteparten av denne planen, og heller bruke milliardene på jernbane, buss og båt, slik at vi sikrer et godt kollektivtilbud i hele landet. Rødt skal være en pådriver for at dette blir fulgt opp av et nytt flertall etter stortingsvalget.

I Østfold er vi glade for at RV-19 i Moss er inne i regjeringens NTP-fremlegg. Dette har Rødt jobbet for på flere fronter, men at det kun er avsatt 400 millioner kroner av en kostnadsberegning på fem milliarder kroner i første seksårsperiode, gjør oss ikke spesielt optimistiske.

Les også

– Sørg for dobbeltspor frem til Råde, som er like sentralt for pendlere fra både Sarpsborg og Fredrikstad

I tillegg er det lagt til grunn at prosjektet skal delfinansieres av bompenger.

Det er ikke akseptabelt at lokalbefolkningen skal stå for finansiering av en riksvei som er tungt belastet først og fremst på grunn av tungtransport fra Norges mest belastede fergesamband.

Les også

Bedre togtilbud også med en realistisk InterCity-satsing

I Nedre Glomma trenger vi nye bruer over Glomma både i Sarpsborg og Fredrikstad. Den planlagte brua over Glomma i Fredrikstad er ikke satt opp som riksveiprosjekt og må dermed dekkes av Bypakke Nedre Glomma. Dette er skuffende. I Sarpsborg er det enda mer kritisk. Der synger Sarpsbrua på siste vers. Rødt kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i NTP.

I det store og hele er det lite i denne NTP’en som er til å juble over for Østfold. Vi har fått lite ved at regionen selv må ta regninga for flere sentrale prosjekter, det er satt av altfor lite penger til de prosjektene som er prioritert, og viktig infrastruktur på både vei og bane er ikke prioritert.

Det er bare å spørre seg, når skal det bli Østfolds tur?

Les også

En styrt nedprioritering av jernbanen?

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan