Satser på gigantisk boligfelt med inntil 600 nye boliger i Råde

I Strømnesåsen i Råde skal det bygges inntil 600 boliger i årene som kommer. Nå setter politikerne av 72 millioner til kommunal infrastruktur i feltet. Samtlige boliger i Råde skal retakseres for ny eiendomsskatt.