Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn nå, og politiet er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere - spesielt kriminaliteten som rammer de svakeste i samfunnet.

Det å bygge en robust beredskap og et sterkt politi er et evigvarende prosjekt. Men noen ganger gjør man større fremskritt enn andre.

Nylig offentliggjorde Politidirektoratet de såkalte «resultatavtalene» sine, som viser budsjettfordelingen til politidistriktene. Det var lystig lesing for oss som bryr oss om politiet og beredskapen i hele landet, med pluss-tall for alle politidistrikter. I Øst politidistrikt opplever vi et skikkelig krafttak med hele 1.896.246.000 kroner - en reell vekst på 2,8 prosent fra året før.

2021 skulle altså vise seg å bli selve «justisåret». Tilliten til politiet øker i Norge, færre straffesaker på vent, 60 millioner for å bekjempe gjengkriminalitet, vi styrker arbeidet mot hatkriminaliteten og vi har ansatt flere politifolk lokalt. Bare i Øst politidistrikt er det ansatt 265 flere i operative politistillinger siden regjeringsskiftet i 2013. Det er også gledelig å se at optimismen rundt om i Norge stadig er større:

  • Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politiet.» Dette skriver Arne Johannessen, tidligere leder av fagforeningen til politiet, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.

  • Vi har fått bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitter inne på et kontor i hver kommune», sier leder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa 12. januar 2021.

  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.

  • Ledelsen i Øst politidistrikt rapporterer om at politiet nå får mange tilbakemeldinger om politiråd som fungerer langt bedre enn tidligere. Hverken politiet eller kommunene kan klare det forebyggende arbeidet alene. Det krever felles strategier og felles innsats.

Norsk politi blir altså bedre i alle deler av landet, og høster mye fortjent ros for sin innsats for å bekjempe kriminalitet og holde oss trygge. Dette er resultatet av en målrettet og bevisst prioritering fra regjeringen, og arbeidet til dyktige menn og kvinner i politiet.

Les også

Senterpartiets politibløff

Les også

Var det nødvendig å endre politiet?

Les også

– Politireformen har gitt oss større trygghet

Les også

Aps politibløff

Les også

Et bedre og mer tilgjengelig politi