Stortingsrepresentant Ingjerd Schou sier hun brenner for en ny og rask jernbane gjennom Østfold og har fått med seg kommunene i fylket for å få dette til. Hun hopper behendig over at det finnes en meget strategisk beliggende by i fylket som ikke deler hennes syn på hvordan det best kan løses. Østfold er porten til Europa, sier hun blant annet videre, og intercity er den beste og raskeste løsningen for å oppnå det. Ja mon det?

Kommunedirektørene i Fredrikstad og Sarpsborg legger i disse dager fram Bane NOR sine planer for intercity og hvordan disse skal gjennomføres i de to byene. Mellom Haug i Råde og Klavestad i Sarpsborg, som er knappe 40 kilometer lang, får vi 4 delstrekninger. En fra Rolvsøy til Borg Bryggerier og en fra Borg Bryggerier til Klavestad. Hver av disse strekningen vil det ta 5,5 og 5 år å bygge, altså 10,5 år.

I Fredrikstad er det en strekning fra Seut til Rolvsøy med en sentral- stasjon ved Grønli. Her skal det også bygges en ny riksvei 110 og den må bygges uavhengig av jernbanen da det ellers ville bli totalt kaos i Fredrikstad sentrum. Derfor vil det ta 8,5 år før alt er bygd ut.

Den siste strekningen fra Haug til Seut som man nå har utsatt på ubestemt tid er 15 kilometer lang. Siden man nå ikke vet hvor traseen til slutt skal gå langs dette vanskelige området, er det ikke godt å si hvor lang tid utbyggingen vil ta her. Men et anslag på 6 år er neppe overdrevet.

Ingjerd Schou kan derfor ta med disse beregningene til Stortinget og fortelle sine medrepresentanter at den samlede tid det vil ta å bygge seg fra Haug til Klavestad vil beløpe seg til 25 år. Man kunne selvfølgelig starte byggingen samtidig av flere strekninger, men å håpe på mange milliarder ekstra på statsbudsjettene framover er vel heller ikke så lett å tenke seg. Man har jo stanset den siste strekningen nettopp på grunn av løpske utgifter. Og en 25 år lang anleggsperiode er vel ikke den beste måten å drive byutvikling på i Nedre Glomma-regionen.

Fra Klavestad er det fortsatt langt igjen til Halden, Tistedalen og Kornsjø, for ikke å snakke om Gøteborg. På svensk side har vi for øvrig brakt på det rene at fra Øksnared og sydover er linjen allerede sprengt. Hvor skal vi da ta veien? Hvorfor ikke den rette linje?