Marthe Bastøe skriver i Sarpsborg Arbeiderblad den 12. mars i år: «Den internasjonale folkeretten omhandler både sedvanerett og traktater. Traktater er avtaler inngått mellom stater. Sedvanerett oppstår gjennom langvarig rettspraksis, og er i utgangspunktet bindende for alle stater.» Sitat slutt.

Israels sedvanerett i det gamle Jødeland har en meget grundige dokumentasjon. Her er Bibelen et omfattende dokument. Bibelens dokumentasjon går tilbake til år 2090 f.Kr. (Abraham) og fram til år 98 e.Kr. (apostlene Johannes).

Etter den tid har det hele tiden bodd jøder i dette området. Så Israels sedvanerett til dette området er meget grundig dokumentert.

Vi finner følgende traktater i forbindelse med opprettelsen av Israel: Balfourerklæringen fra1917 omhandler den britiske utenriksministeren Alfred Balfours tilslutning til opprettelse av et nasjonalt hjem for jødene.

Videre: Opprettelsen av Palestinamandatet i San Remo 24. april 1920, Fredsavtalen med Tyrkia 10. august 1920, Folkeforbundets godkjenning av Palestinamandatet 24. juli 1922, Den fransk-britiske grenseavtalen 23. desember. 1922 og Den anglo-amerikanske konvensjonen 3. desember. 1924. Så jødenes rett til Israel er grunnlagt på både sedvanerett og traktater.

Marthe Bastøes argumentasjon om at Israel bryter folkeretten, fordi de ikke overlater Vestbredden til palestinerne, er på bakgrunn av dette helt feil. Marthe Bastøe henviser jo selv til sedvanerett og traktater. Palestina mandatet gir hele Vestbredden til Israel.

Hennes argumenter om at Israel bryter Genevekonvensjon nr. 4, at grensegjerdet er lovstridig, fordi det ligger inne på Vestbredden, og at Israelske borgere ikke har lov til å bosette seg på Vestbredden, faller derfor på bakgrunn av det som er nevnt ovenfor.

Bastøe sier i svar til meg at hun ikke vil besvare argumenter fra MIFF, PMW eller «dets like», fordi disse er proisraelske og antipalestinske. Det må da bety at hun selv henter sin informasjon fra dem som har motsatt innfallsvinkel, fra dem som er propalestinske og antiisraelske. Og hun har selvfølgelig rett til å velge hvor hun henter sin informasjon fra.

Bastøe sier at Fatah, Hamas og PLO godkjenner Israels rett til å eksistere. Hvor har hun hentet denne informasjonen?

I europeiske medier kan palestinske ledere etterlate et inntrykk av at de godkjenner Israel, men i arabiske medier har de et annet budskap. De som kan arabisk, forteller at palestinske ledere kun har ett budskap om Israel i arabiske medier, og det er at Israel skal kastes på havet.

Israel er ikke tegnet inn på palestinske kart, og dette er jo klar tale fra de palestinske lederne. Hvis de hadde godkjent Israels rett til å eksistere, ville de ha tegnet Israel inn på kartet.