Seks koronainnlagte på Kalnes – ingen på intensiven