– Vanligvis ville vi i SA i denne kampen brukt den samme tv-sendingen som Fredriksstad Blad (FB), inkludert deres kommentator. Både FB og SA er jo en del av Amedia-familien, og mediekonsernets aviser samarbeider tett om direktesending av sport. Denne gang har vi imidlertid gjort et unntak. Det betyr at de som ser kampen via FB får en «rød» kommentator, mens sarpinger med SA-abonnement får høre sin «blå» stemme, forteller nyhetsredaktør og sportsansvarlig i SA Petter Kalnes til egen avis.

Kalnes skal også kommentere den sarpevinklete delen av sendingen fra Fredrikstad lørdag.

– Det er et glimrende samarbeid mellom avisene i Nedre Glomma som gjør dette mulig. Dette er utvilsomt det beste for seere med både FFK- og Sarpsborg 08-sympatier, forteller Kalnes.

Stor interesse

Selv om det bare er snakk om en treningskamp, er det stor interesse for kampen lørdag ettermiddag.

– Det er noe spesielt med oppgjørene mellom lagene fra de to byene. At kampen egentlig ikke betyr noe som helst, rikker ikke ved det, sier Petter Kalnes.