For å bevare norske arbeidsplasser og for å redusere svenskehandel kan dette løses over natten. Sett ned avgiften på alkohol til svensk nivå. Det er jo bare KrF og avholdsbevegelsen som er imot dette. Vi andre er jo i flertall.

Er det ikke det som er demokrati ?