Senterpartiet snakker nå om å igangsette et vaksinesamarbeid med Israel. Det står ikke til troende fra et parti som lokalt oppfordrer til boikott av landet og som vil samarbeide med partier som vil skyve Israel ut av det internasjonale samfunn. Dette er en svært dårlig diplomatisk bagasje å ta med seg til Ben Gurion internasjonale lufthavn.

Det er all grunn til å beundre Israel for sin raske og effektive respons mot covid-19, spesielt vaksinasjonstempo. I skrivende stund har nesten fire millioner israelere fått sin første dose av Pfizer-vaksinen. Snart er halve den voksne befolkningen immunisert.

Det er flere grunner til den israelske suksesshistorien. For det første er det snakk om et lite land, med en moderat befolkning. Helsevesenet i Israel er hypermoderne og fulldigitalisert. Vi kommer heller ikke unna det faktum at det israelske folk er svær vant til å reagere på kriser og situasjoner som krever særskilt beredskap. Det er slik landet har kunnet overleve trusler om utslettelse ved flere kritiske korsveier.

Et annet moment er avtalene Israel inngikk med vaksineprodusentene. De påtok seg høyere kjøpesum for dosene, og frikjente produsentene for eventuelle feil ved vaksinene. I tillegg utleverer Israel helsedata fra befolkningen.

Det er umulig å si hvorvidt flere land kunne inngått lignende avtaler med vaksineprodusentene, eller vært villige til å inngå avtaler på lignende vilkår. For et lite land som Norge, er det hele veien avgjørende at produksjonskapasiteten er størst mulig, og at vi deltar i avtaler med store aktører. I vårt tilfelle, skjer dette gjennom EU.

Det som i alle fall er sikkert, er at Senterpartiet nok må se seg selv mer i speilet om de skal gjøre lignende fremstøt mot Israel i fremtiden. Lokallag i Verdal og representantene fra Senterpartiet i Viken fylkesting ønsker boikott av enkelte israelske varer.

Enda verre blir det når Senterpartiet skal finne sammen med sine samarbeidspartnere. Fra SV og Arbeiderpartiet er det et tiltagende ønske om å boikotte Israel og ramme landet, økonomisk så vel som kulturelt. Flere Arbeiderparti-lag har vedtatt boikott, og det samme murres det om i deler av fagbevegelsen. Både Ap og SV ønsker ensidig anerkjennelse av staten Palestina, uten en fremforhandlet løsning med alle parter.

Det beste er om Israels vaksinesuksess gjør at Senterpartiet våkner og endrer sin holdning til Israel. Vi ønsker et utstrakt og godt samarbeid mellom våre to land i fremtiden, noe den borgerlige regjeringen i snart åtte år har vært en garantist for. Med partier som ønsker å undergrave dette forholdet i sterk vekst i Norge, er det svært positivt om Senterpartiet bryter med denne linjen. Dette må derimot stikke dypere enn ett enkeltstående ønske om å kjøpe vaksiner.

Les også

Kjøp israelske varer!

Les også

Skammelig at LO hater Israel

Les også

Israel - folkerett og sånt

Les også

Marthe Bastøe og folkeretten

Les også

LO vil boikotte Israel - PDK arbeider for gode forbindelser med Israel