Senterpartiet tåkelegger til stadighet det faktum at partiet, i kompaniskap med Rødt, valgte å stemme mot vedtaket om at både spesialstyrkene på Østlandet og Hæren i nord fra 2024 får nye helikoptre, i hver sin skvadron. Beredskapen på Rygge ville blitt dårligere om Senterpartiets forslag om å flytte minimum tre helikoptre og tilhørende personell fra Rygge og til Bardufoss denne uken hadde fått flertall.

Like viktig er det å minne oss alle om Gjørv-kommisjonens hovedkonklusjon og anbefalinger som blant annet var: «Rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norsk jord bør bli en dimensjonerende oppgave for Forsvaret». Det er bakgrunnen for at stortingsflertallet har valgt å kraftsamle Bell-helikoptrene på Rygge.

På militær side har regjeringspartiene i samarbeid med Frp og Ap sikret at det fra 2024 anskaffes nye helikoptre til Hæren, som organiseres på Bardufoss. Det er også verdt å nevne at Sp og Myhrvold helt utelater i sin virkelighetsbeskrivelse å fortelle at helikopterdekningen i nord i ferd med å bli betydelig bedre enn før.

Les også

– Har du Rygge(n) fri, Schou?

Senterpartiets påstand om at regjeringen svekker Rygge har ingen rot i virkeligheten. Regjeringen har tvert imot styrket Rygge kraftig de siste årene. I 2018 gjenopprettet regjeringen 134 Luftving på Rygge, med ansvar for blant annet 335 skvadron og Hercules-flyene. I 2020 ble helikoptrene på Rygge organisert i en ny avdeling, kalt SOAS 339 Skvadron, til støtte for spesialstyrkene. Sist men ikke minst har Rygge fått tilbake sitt gamle navn Rygge flystasjon, og blir en av Luftforsvarets tre viktigste baser.

I motsetning til hva Myhrvold hevder, samkjøres nettopp politiets og forsvarets ressurser på best mulig måte for å sikre trygghet for nasjonen, når Bell-helikoptrene på Rygge og politiets helikoptre på Taraldrud samtrener. Ved alvorlige hendelser som terrorangrep, har forsvarets spesialstyrker og politiets beredskapstropp for det meste sammenfallende behov for helikopterstøtte.

Senterpartiets forslag om å flytte minimum tre helikoptre fra Rygge til Bardufoss, svekker dermed beviselig den nasjonale beredskapen mot alvorlige anslag, for eksempel terrorangrep. Dette handler altså om lokalpolitikk for dere, kjære Senterparti, og ikke nasjonal beredskap. Det er svært krevende å trene på slike operasjoner. For å sikre både kontinuerlig beredskap og et tilstrekkelig og solid treningsnivå, trengs et tilstrekkelig høyt antall helikoptre. Når Senterpartiet vil flytte helikoptre bort fra Rygge, svekkes nettopp samkjøringen av politiets og forsvarets ressurser, slik Myhrvold hevder å være opptatt av.

Vi opplever innlegget fra Senterpartiet som ren symbolpolitikk ved å desentralisere forsvarets kapasiteter fra Østlandet og nordover, uten å vektlegge hva forsvarets og politiets behov er.

Les også

– Senterpartiet svikter Rygge militære flystasjon