Svar til Høyres Tage Pettersen og Monica Mælands innlegg om satsingen på Øst politidistrikt:

Først vil jeg bemerke at de sitater og eksempler som er gitt i innlegget, faktisk ikke kommer fra Øst politidistrikt, dette er eksempler fra resten av landet. Fakta er at Øst politidistrikt ligger på bunnen av alle politidistrikt i landet. Det kan skrytes av det meste, uten at det er direkte sant. Det går bra i politiet noen steder, og mindre bra andre steder, akkurat som i alt annet. Både positive og negative sider er det over alt.

De nedslående rapportene fra Riksrevisjonen og politiets kapasitetsvurdering som ble offentliggjort nå i februar, virker det ikke som Pettersen og justisministeren tar på alvor. Folk bør nå få vite hva åtte år med knallhard sentraliseringspolitikk fra regjeringen og Frp har ført til.

Les også

– Satsingen på Øst politidistrikt er historisk

Det har, i hele landet, kun blitt to ekstra tilgjengelige operative politiårsverk. Øst politidistrikt, ligger nå på bunnen når det gjelder innbyggernes vurdering av synlig politi i vårt lokalsamfunn. Så argumentet for å legge ned 120 lensmannskontor og sentralisere arbeidsoppgaver for å frigjøre politifolk til patrulje, holder ikke mål.

Hvorfor blir det ikke flere patruljer? Jo, fordi det skal bygges opp robuste fagmiljøer. Riksrevisjonens rapport avslører at det heller ikke stemmer. Landets beste spisskompetanse hos Kripos klarer kun å løse to store saker i året. Når det gjelder digital kriminalitet, er det her i Øst politidistrikt kun 9 av 1.800 ansatte som jobber med dette. Og det skulle være et prioritert felt, men det blir ikke fulgt opp, dessverre.

Mål for antall ansatte innenfor fagfelt blir justert ned, grunnet økonomi. Som for eksempel 200 ansatte til å jobbe med datakriminalitet i Kripos innen 2021, har blitt nedjustert til 150. Det paradoksale her er at antall kommunikasjonsrådgivere i politiet er blitt mer en doblet, til nå omtrent 80 stykk, og i tillegg blir det kjøpt private kommunikasjonstjenester for millioner hvert år. Vi i Senterpartiet mener det er viktig å ansette politifolk, dataingeniører og annen kompetanse som trenges i politiet, framfor kommunikasjonsfolk.

Her i Øst politidistrikt sendte politijuristene før jul et varsel om arbeidsforhold og egen ledelse til politidirektoratet. Politiadvokater gråter på jobb, de klarer knapt å holde hodet over vannet, grunnet hundrevis av saker som må følges opp parallelt, og de føler de ikke gjør en god jobb, det fins det ikke ressurser til.

Vi merker at når det blir ringt inn saker til politiet, er det ofte de ikke har mulighet til å reagere på det. Undersøkelser viser at folk har tillit til politiet, de folk som ikke har noe med politiet å gjøre. For det som har noe med politiet å gjøre, går tilliten alarmerende ned. Og det er på de som må ha noe med politiet å gjøre fokuset bør ligge på, ikke oss som knapt trenger kontakt med dem.

Så, nei - sentralisering av arbeidskompetanse og nedleggelse av lensmannskontorer har ikke ført til mer synlig politifolk, og mest alarmerende; responstida har gått opp.

Senterpartiet sier nei til sentralisering og ja til å få tilbake lokale lensmenn.

Les også

Senterpartiets politibløff

Les også

Var det nødvendig å endre politiet?

Les også

– Politireformen har gitt oss større trygghet

Les også

Aps politibløff

Les også

Høyre har sluttet å snakke om nærpoliti