Senterpartiet har foreslått å flytte en rekke Bell-helikoptre og mannskaper bort fra Rygge. Dette forslaget er direkte uansvarlig, og vil i verste fall kunne skade Norges kontraterrorberedskap.

Senterpartiet fremmet nylig et forslag om å flytte flere helikoptre og tilhørende helikoptermannskaper bort fra Rygge flystasjon. Dette er et usedvanlig dårlig forslag.

Hadde Sp fått viljen sin, ville resultatet vært en svekket kontraterrorberedskap i hele Norge. Skal Politiets beredskapstropp og Forsvarets spesialstyrker kunne reagere hurtig under terrorangrep eller andre alvorlige anslag mot landet, er de helt avhengig av rask tilgang til tilstrekkelig helikopterstøtte.

Les også

Norsk sikkerhet på anbud - konsekvensene kan bli katastrofale

Tid er avgjørende når det virkelig gjelder. I slike situasjoner handler det om å stanse pågående, livstruende vold, og dermed om å redde menneskeliv som uten hurtig respons ellers ville kunne gå tapt. Tilstrekkelig tilgang på helikoptre er derfor avgjørende.

Regjeringen har med god grunn besluttet å stasjonere 15 Bell-helikoptre på Rygge. Politiets beredskapstropp og store deler av Forsvarets spesialstyrker er lokalisert til Østlandet. Ressursene må finne hverandre, og de må finne hverandre raskt.

På tross av faglige råd, og på tross av Gjørv-kommisjonens klare anbefaling, ønsker likevel Senterpartiet å flytte helikoptre bort fra Rygge, og bort fra beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker. Det vil kunne forsinke responsen når det virkelig gjelder.

Ikke bare er Senterpartiets forslag uansvarlig hva gjelder rikets sikkerhet, men det også svært dårlig for Østfold. En flytting av helikoptermannskaper bort fra Rygge vil nødvendigvis innebære færre arbeidsplasser på Rygge.

Les også

Rygge - en av Forsvarets viktigste baser

Regjeringen har lagt betydelige innsats i å bygge opp Rygge flystasjon. I 2018 gjenopprettet regjeringen 134 Luftving på Rygge. I 2020 ble helikoptrene på Rygge organisert i en egen avdeling, som en egen komponent under Forsvarets spesialstyrker.

For få år siden var Rygge truet av kraftige kutt i personell og oppgaver. Under Solberg-regjeringen peker utviklingen i stedet oppover. Rygge flystasjon har blitt en av Luftforsvarets tre viktigste baser. Senterpartiet vil i stedet bygge ned Rygge.

Forstå det den som kan.

Les også

– Tilbakesendelsen av LTP gir ikke et sterkere forsvar

Les også

Langtidsplanen gir nye spesialstyrke-helikoptre på Rygge