– Senterpartiet viderefører nedbygging av dyrket mark

Av