Ja, Sandra Bruflots bekymringer er helt riktige: Senterpartiet vil bruke milliarder av kroner på å ruste opp fylkesveiene våre.

I Viken fylke har vi 5.500 kilometer fylkesvei. Dette er selve blodårene i samfunnet vårt, og uten gode fylkesveier ville ikke samfunnet vårt fungert. Gode fylkesveier er en forutsetning for at vi skal ha et oppegående næringsliv og bosetting i hele fylket. Gode fylkesveier gjør at vi kan ha arbeidsplasser over hele fylket, god trafikksikkerhet, at vi har en trygg skolevei, at varer og folk kommer fram, rett og slett at folks hverdag blir enklere. Dette jobber Senterpartiet for hver dag både nasjonalt og i Viken.

Dessverre har regjeringen Solberg ikke satset på fylkesveinettet, og det samlede etterslepet for å få veiene tilbake til den standarden de burde være er svimlende 60-70 milliarder kroner for hele landet og cirka 8 milliarder kroner for Viken fylke. Det hjelper ikke å bygge store motorveier mellom de største byene når det finmaskede nettet av fylkesveier som vi alle er avhengige av nærmest bryter sammen på grunn av manglende satsing fra regjeringen.

Les også

Hvilke veiprosjekter vil Senterpartiet fjerne?

Derfor har Senterpartiet sagt at vi trenger et løft over flere år for å få den standarden som fylkesveiene trenger og innbyggerne våre fortjener, uansett hvor de bor.

Vi ønsker å ruste opp bruer som ikke har tilstrekkelig akseltrykk, skifte stikkrenner, grøfte og legge ny asfalt.

Senterpartiet ønsker også å utvikle bygdemiljøpakker. Vi ser at de store byene får milliarder av kroner fra regjeringen for å utvikle seg. De store byene får cirka 60 milliarder kroner for å løse de utfordringene de står overfor. Er det da urimelig at tettsteder i distriktet også skal få drahjelp til å utvikle gode lokalsamfunn?

Senterpartiet ønsker å bidra til positiv utvikling av lokalsamfunn i distriktene ved å sørge for gode transportløsninger, gode klimaløsninger og næringsutvikling og vekst.

Alt dette bekymrer tilsynelatende Sandra Bruflot og Høyre seg for. Vi tror det sier mer om Høyre sin snevre visjon om hva det innebærer å utvikle Norge, enn det sier om ambisjonene til Senterpartiet. Vi mener vi både må og har råd til å utvikle hele fylket vårt.

Derfor har fylkesrådet i Viken, som består av Sp og Ap, lagt fram et budsjett for 2021 som reduserer etterslepet på fylkesveiene. Selvfølgelig vil vi også jobbe for å utvikle byvekstavtalene for byene i fylket vårt. Vi ser at byene står overfor store utfordringer, akkurat som bygdene gjør. Det må være lov å ha to tanker i hodet samtidig. Vi sier ja til bygdemiljøpakker som utvikler tettsteder på bygda og ja til byvekstavtaler - som vi aller helst skulle omdøpt til bymiljøavtaler.

Vi trenger nemlig ikke mer vekst i byene og mer sentralisering på bekostning av distriktene. Vi trenger utvikling på bygda og grønnere løsninger for byene. Vi trenger et fokus på hele fylket vårt, og det fokuset har Senterpartiet.