Vil beholde arbeidsplassene på Fylkeshuset og oppløse Viken

Senterpartiet krever at Sarpsborg forblir fylkeshovedstad og at samtlige arbeidsplasser på Fylkeshuset beholdes.