Norsk politi er bedre enn noen gang. Politiet har raskere responstid, bedre etterforskning, sterkere ledelse, mer trening, en større beredskapstropp, nye politihelikoptre, moderne utstyr og over 2.000 nye operative politifolk i hele landet.

Det er ikke alt som går på skinner, men du og jeg er tryggere nå enn vi var før.

Samtidig benytter Senterpartiet enhver anledning til å gjenta slagord som får Norge utenfor Oslo til å høres ut som et ødeland.

Neste gang du hører en Senterparti-politiker komme med løfter: Spiss ørene. For sjansen for at du blir lurt er dessverre ganske stor.

Et av de svulstige løftene er storstilt gjenåpning av nedlagte lensmannskontorer. Det er en dårlig løsning.

For det første: De aktuelle kontorene ble nedlagt av en grunn. De sto stort sett tomme, bandt opp penger til bygg og administrasjon, og ga ikke reell trygghet.

For det andre. Ingen politifaglig rapport anbefaler flere lensmannskontorer.

For det tredje: Det koster ekstremt mye å gjenopprette dem. Sp har ingen troverdig plan for å betale for dette.

Sp-løftene er ren nostalgi, og et ønske om å gå tilbake til 90-tallspolitiet. Både kriminaliteten og Norge har forandret seg siden den gang. Men det er sikkert effektivt valgflesk. Det er nesten så man hører: Make the police great again.

Problemet er bare: Enten lurer de hundretusenvis av velgere, eller så kommer det til å bli et milliardsløseri. Jeg vet faktisk ikke hva som er verst.

Senterpartiet har klatret høyt på målingene med slagord og svulstige løfter. Det er snart på tide å vise kortene. Hva skal kontorpolitiet deres koste? Hvor skal de ta pengene fra? Hvor skal kontorene bygges? Hvorfor bør ikke pengene brukes på operativt politi i stedet?

Og finnes det én eneste fagperson som mener at mer nærbyråkrati i politiet gjør oss tryggere?

Både politiet og velgere fortjener et svar.

Les også

Et tryggere Norge med bedre beredskap

Les også

Var det nødvendig å endre politiet?

Les også

– Politireformen har gitt oss større trygghet

Les også

Høyre har sluttet å snakke om nærpoliti