Seks etasjer og 40 leiligheter på Børsandhjørnet

I høst lå Børsandhjørnet ute til salgs. Nå vurderer eierne å bygge 30–40 leiligheter med seks etasjes «punkthus» i midten.