Setter ikke opp forestilling før i november – satser på egen Youtube-kanal

Uforutsigbarheten rundt koronautviklingen gjør at Villekulla barne- og ungdomsteater velger å avlyse vårens planlagte arrangementer, og heller satser på å kunne ha premiere på «Marens jul» i november. Nå må de tenke annerledes, og satser på egen Youtube-kanal.