Det er iSarpsborg som har, på vegne av de som driver butikk i sentrum, søkt kommunen om gratis parkering på kommunale plasser før jul.

Kommunedirektøren vil avslå søknaden, og påpeker at kommunen vil tape millionbeløp med gratis juleparkering. Men det er politikerne som avgjør.

Saken skal først behandles i utvalg for miljø og teknikk 26. oktober, deretter i formannskapet 3. november før saken avgjøres endelig i bystyret 17. november.

Fire alternativer

iSarpsborg begrunner søknaden med bekymring for høye strømpriser og uro i markedet, og beskriver gratis parkering som et tiltak for å lokke kunder til sentrum.

I søknaden skisseres det fire alternativer:

1) Gratis parkering i november og desember på kommunale plasser fra klokken 11.00 hver dag.

2) Gratis parkering i desember på kommunale plasser fra klokken 11.00 hver dag.

3) Gratis parkering på lørdager i november og desember (eller i 6 måneder).

4) Gratis på lørdager i desember.

Sier nei til alle alternativene

Kommunedirektøren vil ikke gå for noen av alternativene.

– Det er en annerledes situasjon i 2022 enn under pandemien, og tiltak som gratis parkering i sentrum må vurderes annerledes. Situasjonen er krevende for norsk økonomi, men ikke på en slik måte at myndighetene ønsker å stimulere til økt aktivitet. I tillegg er det igjen ønskelig å øke andelen kollektivreiser. Kommunedirektøren vil i denne situasjonen ikke anbefale strakstiltak med å innføre gratis parkering i sentrum gjennom en større del av døgnet, eller på lørdager, heter det i saksutredningen.

Taper millionbeløp

Et annet moment som kommunedirektøren påpeker er at kommunen vil tape betydelige inntekter hvis det blir gratis parkering i forbindelse med julehandelen. Med gjeldende priser og parkeringstider har kommunen en inntekt på rundt 900.000 kroner for hver av månedene. Ved innføring av gratis parkering etter klokken 11.00 vil det meste av disse inntektene bortfalle.

I tillegg vil det koste kommunen rundt 60.000 kroner for den omfattende programmeringsjobben som må gjøres for å endre parkeringsautomater, både i forkant og etterkant.