Signerte avtale til 200 millioner kroner

Kontrakten har en varighet på fem år.