Gå til sidens hovedinnhold

Skal Bane NOR fortsatt utrede ny jernbane i Østfold?

Artikkelen er over 1 år gammel

Jernbanesaken Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen meldte for en tid siden, følgende spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dahle: Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i sin nåværende form. Vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen? Noe svar her har vi ennå ikke sett.

Oppdragets rammeforutsetninger innebærer at trasévurderingene skal holdes innenfor Oslo-regionen, avgrenset sørover mot Halden. For å komme sørover fra Halden må en bruke tog eller buss til Gardermoen for videre transport med fly.

Intercityprosjektet omfatter altså ikke framtidig tilkobling til en kontinental høyhastighetsbane i Nedre Glomma-regionen som kan bringe oss raskere og trygger nedover til Europa. Hva slags framtidsplanlegging er dette?

Det foreligger et forslag til tunnel mellom Danmark og Tyskland som vil forkorte reisetiden fra Skandinavia til kontinentet med to timer. Ifølge tunnelselskapet Femeren AS, er de nå i ferd med å forberede verdens lengste senketunnel for både bil og togtrafikk. Tunnelen, som blir Europas største byggeprosjekt, skal etter planen stå ferdig i 2028 og er kostnadsberegnet til 72 milliarder norske kroner. Skal vi ikke nå, før det er for sent, slutte oss til et samarbeid med de andre nordiske landene i Femeren AS? Innbydelsen foreligger for lengst.

Ansvaret for dette feilgrepet ligger helt og holdent i Jernbaneverket og Bane NOR. Østfold fylkeskommune med kommunene i Nedre Glomma-regionen, bør snarest ta initiativet til en revurdering av trasévalget med sikte på rett linje koblet opp mot en bybane med lokale stasjoner i Nedre Glomma-regionen

Vi ber om at trasévalget for Sarpsborg-distriktet snarest blir tatt opp til revurdering med sikte på valg av ett nytt traséforslag- rett linje over Glomma.

Dette mener vi er fordeler med en rett linje:

1. Linjen går utenom bebyggelse, med redusert rivning av hus og eiendommer og gir en omfattende forenkling av veier og infrastruktur.

2. Anleggsperioden vil i mindre grad, ramme eksisterende infrastruktur og gi kortere anleggsperiode. Kostnadsbesparelser vil være fra 30 til 50 milliarder, tidsperspektivet tatt i betraktning.

3. Et vesentlig poeng er dessuten at en direkte linje vil ivareta framtidens krav til gods på jernbane.

4. Videre vil analyser av grunnforholdene forenkles, ved siden av at budsjetter, kostnadsrammer og tidsrammer forenkles dramatisk.

5. All støy fra persontog og godstog vil hovedsakelig skje i mer åpent lende og i liten grad ramme nærområder.

6. Rett linje vil kunne gjennomføres vesentlig raskere enn foreliggende forslag.

7. Avslutningsvis vil vi vise til det såkalte Greåkercharteret som har fått meget stor oppslutning. Her kreves det at planene Bane NOR har framlagt avvises, og at en ny utredning for en alternativ trase med stasjon i Nedre Glomma-regionen gjennomføres. Bak dette charteret ligger det klart ønske om en tilnærmet rett linje fra Råde til Skjeberg, med stasjon på Rolvsøy.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.