Skal teste helsearbeidere som har vært utenfor Norden

Ansatte på kommunens helseinstitusjoner som har feriert i «grønne land» utenfor Norden skal testes for korona før de får komme tilbake på jobb.