Skal teste helsearbeidere som har vært utenfor Norden