Før pinse la regjeringen fram en krisepakke med 3,6 milliarder kroner til grønne tiltak. Hvis dette er det som skal til for at pakken kan kalles grønn, må Erna Solberg og regjeringen være fullstendig fargeblinde. Til sammenligning ga regjeringen ut seks milliarder til store flyselskaper, mens den foreslåtte krisepakken til oljeindustrien har en ramme på 100 milliarder.

Enkelttiltakene som foreslås er bra, men summene er altfor lave til å akselerere den grønne omstillingen vi må gjennom. I løpet av de neste 30 årene skal verden fase ut fossil energi som olje, kull og gass. For Norge betyr det at vi må skape fornybare arbeidsplasser, slik at de 200.000 menneskene som nå jobber i oljeindustrien ikke blir stående på bar bakke.

I dag jobber over 60.000 mennesker tilknyttet fornybarnæringen. Regjeringen må sørge for at disse fortsatt har en jobb å gå til samtidig som det må skapes titusenvis av nye arbeidsplasser i offshore havvind, grønn skipsfart og energieffektivisering av bygg. Det er derfor uansvarlig at regjeringen kaster skatteletter etter oljeindustrien, mens de grønne næringene blir avspist med smuler.

Nå skal Stortinget forhandle om den grønne krisepakken. Da forventer vi at opposisjonen tar grep, og at de styrker satsingen på grønn omstilling.