Gå til sidens hovedinnhold

– Skatt skal betales etter evne

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Like sikkert som vår følger vinter, er Høyres skremsler om Arbeiderpartiets skattepolitikk når det nærmer seg valg. Helt uavhengig av hva vi går til valg på.

Vi er inne i en økonomisk krise på grunn av koronapandemien som kan bli dyptgripende og med langvarige konsekvenser. I skrivende stund stenges og åpnes deler av landet. Igjen og igjen. Det folk og bedrifter trenger nå er mer forutsigbarhet for egen økonomi. Arbeiderpartiet skal sørge for at folk med vanlige og lave lønninger skal betale mindre i skatt, mens folk med høye inntekter og formuer skal betale mer i skatt.

Altså: Skatter og avgifter skal betales etter betalingsevne. Det betyr at skattenivået for folk med vanlige inntekter forblir uendret eller noe lavere. Dette gjelder da også for bedriftene og selskapsskatten. Arbeiderpartiet vil holde bedriftsskatten på 22 prosent ut neste stortingsperiode.

I 2016 ble et stort flertall på Stortinget enige om hvordan innretningen på formuesskatten skulle være. Formuesskatteforslaget vårt er bygget over prinsipper som et bredt flertall har sluttet seg til. Vi foreslår å sette verdifastsettelsene på aksjer og driftsmidler likt med næringseiendom, altså 80 prosent.

Denne verdsettelsen fra skatteforliket kan neppe bety døden for norsk næringsliv. Stortingets flertall, inkludert Høyre og Frp, sluttet seg til dette. Enigheten kunne betydd stabilitet og ro i skattepolitikken i lang tid. Når høyreregjeringen løper fra denne enigheten og deler ut skattelettelser til folk som ikke har behov for det, blir det mindre stabilitet.

Vi sier klart ifra om vårt skatte- og avgiftsopplegg. Høyres landsmøte vedtok å fjerne formuesskatten. Høyres finansminister har angivelig avlyst det. Men kan vi stole på det?

Kommentarer til denne saken