18 elever fra Skjeberg stilte ut bilder i naturen ved Isesjø

Elever ved Skjeberg Folkehøyskole arrangerte Pop-up-kunstutstilling på Fjeld Gård ved Isesjø torsdag.