Over 100 lyktestolper lyser ikke opp hele gang- og sykkelveien i Skjeberg

Har du lagt merke til det? Det kan virke som at gatebelysningen på den nye gang- og sykkelveien i Skjeberg kun lyser opp fylkesvei 118.