Buss-trøbbel frustrerer Borg-elever

OPPGITT OG FRUSTRERT: Nora Larsen i elevrådet er oppgitt og frustrert over at det ikke blir satt inn flere skolebusser.

OPPGITT OG FRUSTRERT: Nora Larsen i elevrådet er oppgitt og frustrert over at det ikke blir satt inn flere skolebusser. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mange elever ved Borg videregående skole må vente på skolebussen i både en og to timer på ettermiddagene, ifølge Nora Larsen.

DEL

– Dette har vært et problem helt siden skolestart i august. Jeg tror jeg har ringt Nettbuss og Østfold kollektivtrafikk minst 30 ganger med håp om at de skal ta tak i problemet. Men det skjer ingenting, og nå er vi skikkelig frustrerte, sier Larsen, som er nestleder i elevrådet ved den videregående skolen.

Selv bor hun på Kurland. Noen dager tar det to timer å komme seg hjem fra skolen på Borgenhaugen.

– Ønsker at de skal rydde opp

– Tre dager i uken er det mange elever som slutter tidlig, nemlig klokka 13.35. Jeg vil anslå at det dreier seg om rundt 100 elever som da skal i retning sentrum. Men da kommer det aldri busser til skolen, og vi venter og venter. Som regel må vi gå ned til hovedveien og vente på en lokalbuss eller gjerne to, som vi fyller til randen. Ofte er det ikke sitteplasser til alle. Vi kan også bli stående lenge her å vente, forklarer Larsen.

Nå føler hun at alle parter skylder på hverandre.

– Det må opplagt ha skjedd en misforståelse i kommunikasjonen her mellom skolen og de som styrer skoleskyssen. Men mitt poeng er ikke å fordele skyld. Vi ønsker bare at dette skal bli ryddet opp i. Hvorfor kan de ikke sette opp tre busser ekstra de tre skoledagene hver uke? Det dreier seg om mandag, torsdag og fredag, sier Larsen.

Neppe endringer

En løsning på problemet er likevel ikke i sikte. Ifølge trafikksjef Lars Erik Haug må Østfold kollektivtrafikk forholde seg til retningslinjer for skoleskyss - gitt av Fylkestinget.

Mitt poeng er ikke å fordele skyld. Vi ønsker bare at dette skal bli ryddet opp i

Nora Larsen, elevrådet ved Borg vgd. skole

– Vi forholder oss til start- og sluttider ved de videregående skolene. Dette fordi vi ønsker mest mulig samkjøring av elever, sier Haug.

Han er tydelig på at busstider ikke kan endres for å passe alle enkeltelevers timeplaner. Hver enkelt skole kan imidlertid en gang i året varsle inn avvikende ønsker om buss. Da vil det vurderes om eventuelle ønsker kan imøtekommes.

– Jeg har forståelse for at det er frustrerende for elever som må vente lenge på buss. Men hvis de slutter tidligere enn oppgitt skoletid, må elevene faktisk finne seg i å ta vanlige rutebusser. Skal vi gi etter for spesielle ønsker fra Borg videregående skole, må vi gjøre det for alle de videregående skolene. Det har vi ikke kapasitet til - på visse tider av døgnet er alle bussene i drift - samtidig som det vil gi oss en stor ekstrakostnad, påpeker Haug.

Skoleskyss

  • Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette.
  • Skyssordningen omfatter rundt 8.000 elever i grunnskolen og 5.000 elever i videregående skoler og er i stor grad dimensjonerende for kollektivtilbudet i Østfold.
  • Mellom 70 og 80 prosent av skolereisene foretas i rushperioden morgen og ettermiddag. Totalt utgjør skoleskyssen rundt 4 millioner reiser hvert år. Dette utgjør omlag 45 prosent av alle reiser med buss i Østfold.

Artikkeltags