Vil utvide Tindlund-skolene framfor å bygge ny ungdomsskole på Opstad

Kommunedirektøren går inn for å utvide Tindlund-skolene istedenfor å bygge ny ungdomsskole på Opstad.