Roger Dahlen har i SA 19. mars et innlegg om trafikksikkerheten ved Varteig skole. Han kaller mitt engasjement i denne saken for skivebom. På bakgrunn av dette føler jeg behov for å presisere hva mitt engasjement dreide seg om.

Mitt anliggende i denne saken var en oppfordring til Østfold Kollektivtrafikk om at rutebussen, som også har med elever fra Ovaskog, skal bruke samme kjøreretning som de andre skolebussene. Dette for at også Ovaskogelevene kan slippes av på riktig side av veien. ØKT har hittil vært uvillig til det.

Jeg gav uttrykk for at Sarpsborg kommune, som betaler for elevplassene på rutebussen, bør sørge for at Ovaskogelevene tilgodeses med samme trafikksikkerhet som de andre skolebusselevene. Jeg ser at Roger Dahlen velger å kalle dette for skivebom. Jeg mener imidlertid at det er helt legitimt at kommunen stiller et slikt krav til ØKT.

Les også

ØKT og skoleelevenes trafikksikkerhet ved Varteig skole

Les også

Om skoleelever og trafikksikkerhet ved Varteig skole - svar til Annar Hasle