I sommermånedene er det fristende for mange av oss med aktiviteter ved og i havet, og mange har allerede vært på svømmetur. Også i år har dessverre sommeren vært preget av mange drukningsulykker. Totalt døde 13 menn og 2 kvinner i juni. Svømmeopplæringen i skolene kan være en del av den langsiktige forebyggingen og derfor må flere skoler følge oppfordringen om at deler av svømmeopplæringen foregår ute. Det er ikke i svømmebasseng ulykkene skjer.

Det er kommunene som skoleeier som har ansvar for å sikre at alle elever får den svømmeopplæringen de har krav på, og i de nye læreplanmålene for 2. trinn står det at «elevene skal kunne leke og være sammen med andre i varierte bevegelsesmiljøer». I det ligger det en forventning om at skolene også lærer elevene å svømme ute. Noen skoler er gode til dette, andre ikke. Jeg mener at kommunene og skolene må strekke seg lenger for å legge til rette for at svømmeopplæringen også foregår utendørs. Det vil gi en mer realistisk svømmeopplæring og dermed gi barna våre et best mulig grunnlag for å takle ulike svømmesituasjoner som kan oppstå i livet, og dermed også forebygge drukningsulykker.

Når barna er gamle nok drar de gjerne på egen hånd for å bade i kulper, elver og i sjøen. Da er det viktig at de kan å svømme i andre forhold enn i basseng. I et svømmebasseng vet man hvor dypt det er, man kan se til bunnen, det er rolig vann, gode temperaturer og trygge omgivelser med badevakter eller voksne som passer på, samt redningsutstyr i umiddelbar nærhet. I sjø, vann og elver kan det derimot være strøm, bølger, kaldt vann og dybden er usikker. Det er viktig at barn er trygge i vannet i ulike situasjoner og blir godt kjent med ulike forhold. Det gjør at de også står bedre rustet hvis de for eksempel skulle komme i en situasjon hvor de faller ut av en båt eller velter i kano.

Utendørs svømmeopplæring krever ofte litt mer planlegging. Derfor er det viktig at skolene kommer tidlig i gang. På den måten kan man benytte temperaturene som er i vann og sjø på sensommeren, noe som er særlig viktig jo lenger nord du kommer i landet. Enkelte skoler har tatt i bruk våtdrakt som bidrar til mer behagelig temperaturer i kaldt vann. Mulighetene er mange, og jeg vil oppfordre skolene til å spille på lag med svømmeforbundene lokalt som har dyktige instruktører og tilbyr kurs for lærere.

Høyre har sammen med de borgerlige partiene allerede fått på plass mange gode tiltak på området. Blant annet er det satt av penger til svømmeopplæring i barnehager, noe som bidrar til at barn tidlig etablerer god svømmekompetanse og blir trygge i vann. Tidlig innsats kan redde liv.